1. Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

3. Oświadczenie.