1. Projekt pn. “Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec”

 2. Projekt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewo”